ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم

 

یکی از مهمترین مواد در قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۵ می باشد. در ماده ۱۰۵ نرخ درآمد اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها ذکر شده است. برای درک بهتر، این ماده را به همراه شرح و تفسیر(ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) در این مطلب آموزشی قرار داده ایم.

 

 

ماده 105 قانون مالیات های مستقیم

 

ماده ۱۰۵ ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌ انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

در قانون مالیات های مستقیم اشخاص به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم بندی می شوند. اشخاص حقیقی همان مشاغل و کسبه هستند و اشخاص حقوقی شرکت ها را شامل می شود.

در این ماده نرخ مالیاتی که شرکت ها یا همان اشخاص حقوقی باید مالیات پرداخت کنند را گفته است. طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم شرکت ها باید ۲۵ درصد از سود خالص خود را پس از کسر هزینه ها و استهلاکات به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند.

 

تبصره ۱ ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

  

تبـصـره ۲ ـ اشـخاص حـقـوقی خـارجی و مؤسسات مـقیم خـارج از ایـران بـه اسـتثنای مـشمولان تبصرة (۵) مادة (۱۰۹) و مادة (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی‌از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

 

تبصره ۳ ـ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده‌است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

 

حتما بخوانید : راههای پرانرژی بودن برای حسابداران

 

چنانچه در طی سال علی الحساب به دارایی مبالغی پرداخت شود به جز حق تمبرها از مالیات محاسبه شده آن سال کسر و مابقی قابل وصول خواهد بود.

 

تبصره ۴ ـ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه‌پذیر مشمول‌مالیات دیگری نخواهند بود.

  

تبصره ۵ ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

 

تبصره ۶ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.

  

تبصره ۷ به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحددرصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

مثال : اظهارنامه سال ۹۰ درامد ابزاری ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و تا قبل از رسیدگی دفاتر سال ۹۱ مالیات سال ۹۰ تسویه شده باشد اظهارنامه سال ۹۱ تا پایان تیر ماه ۹۲ با درامد ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارسال شده باشد ممیز این اختیار را دارد تا ۵% به مالیات تعیین شده در برگ قطعی سال ۹۱ تخفیف دهد زیرا درامد ۱۰% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است این مبلغ برای شرکتهای متوسط و کوچک ناچیز و برای شرکتهای بزرگ حائز اهمیت می‌باشد.

 

 

برای دریافت این مطلب بصورت PDF لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *