مالیات پزشکان

مالیات پزشکان

مالیات پزشکان

مالیات پزشکان : علم پزشکی به عنوان دانش کاربردی شناخته شده است و هدف از آن درمان بیماری است و حفظ سلامتی موجودات میباشد. علم پزشکی به صورت دسته بندی در زیر گروه های فوق ( فیزیک و زیست شناسی و علوم اجتماعی مهندسی و علوم انسان ) تقسیم می شود. 

اولین بار زمانی که این علم به کمک بشریت آمد و با به کارگیری آن بسیاری از بیماریها کشف و درمان شدند به دوران قبل از باستان برمیگردد.

علم پزشکی که امروزه به عنوان علم پزشکی مدرن شناخته شده، شروع و بنیان گذاری آن در قرن ۱۹ میلادی بوده است و در اواخر قرن ۲۱ علم و شاخه ژنتیک به علم پزشکی اضافه گردید تا پزشکان با بهره گیری از این علم برای درمان بیماری ها و تشخیص دقیق تر تا به امروز از آن بهره بجویند.

در حرفه پزشکی، پزشک موظف است برای تشخیص بهتر بیماری و درمان از بیمار معاینه فیزیکی شرح حالی تهیه و برای تشخیص دقیق تر و بررسی آزمایشها و تصویربرداری هایی را انجام می دهد و این راه بیمار را برای درمان هر چه بهتر پیش می برد.

اصل مهمی که در پزشکی وجود دارد احساس مسئولیت نسبت به بیمار می باشد. زیرا این حق پزشک را به رعایت وظایف اخلاقی، قانونی و شرعی خود در مقابل بیمار وادار می سازد.

در پزشکی که امروزه با آن روبرو هستیم اشکال و انتقادی نیز وجود دارد و آن عدم دسترسی مناطق محروم و طبقه کم درآمد به خدمات پزشکی که در جامعه امروز به علت مخارج و هزینه های آن، از آن محروم هستند.

درهمین راستا سازمان جهانی بهداشت سیاست هایی را پیش رو گرفته که در آن مسئولیتی را برای کشورها و سیاستمداران نسبت به بهداشت و سلامت جوامع بشری در نظر گرفته که تحت نظارت و بازرسی این سازمان می باشد.

 

مالیات پزشکان

 

شغل پزشکی به عنوان شغلی با درآمد بالا در جوامع نسبت به مش تور کار مجلس قرار بگیرد.

طرح معافیت پزشکی پزشکان :

طرح پیشنهاد معاف شدن پزشکانی که به صورت تمام وقت در بیمارستانهای دولتی مشغول بکار هستند از پرداخت مالیات پلکانی طرحی بسیار هدفمند بود و هدف از آن ماندگاری و اشتغال آنها در مناطق محروم در نشست کمیسیون بهداشت با حضور نمایندگانی از انجمن پزشکی و مسئولان وزارت بهداشت صورت گرفت.

این پیشنهاد معاف شدن این گروه از پزشکان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گنجانده شده و علت آن پایین بودن درآمد پزشکان عمومی می باشد که این پزشکان به علت درآمد پایین دست از حرفه نکشند و به شغلهای دیگری روی نیاورند.

در ضمن اشتیاق به طبابت در مناطق محروم بین پزشکان به نسبت شهرها با امکانات بیشتر شود.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اعلام اینکه پرداخت مالیاتی هیچ فرد و یا گروهی نباید از این قضیه مستثنی باشند و جامعه پزشکان باید مالیات خود را پرداخت کنند.

مطالبه نمایندگان مردم در مجلس آن است که خدمات پزشکی و نحوه پرداخت مالیات پزشکان و باید شفاف شود.

طرحی که پیشنهاد شده از طرف نمایندگان برای نحوه اخذ مالیات، مکانیزه شدن سیستم دریافت پزشکان که از فروردین ماه این مصوبه اجرایی می شود. 

در ضمن لازم به ذکر است آن جمله از پزشکانی که در سیستم دولتی کشور فعالیت دارند مانند سایر کارمندان دولت در لیست دریافت حقو قشان مشخص است و درهمان فیش ماهیانه مالیات آن کسر می شود.

آن گروه از پزشکانی که طرف قرارداد با بیمه های اجتماعی هستند و در مطب و بیمارستان های خصوصی مشغول به درمان هستند باید در هر ماه نسخه های ویزیت شده بیماران خود را به بیمه مربوطه ارسال کنند و مالیات آنها تعیین و مشخص گردد.

در مورد این موضوع و مالیات مشخص شده پزشکان شکایتی نیز دارند این است که پرداختی آنها از طرف بیمه های طرف قرارداد تا تقریباً دو سال پرداخت نمی‌شود و حال آن که سازمان امور مالیاتی بر طبق دریافتی و طبق عملکرد آنها درخواست پرداخت مالیات دارد.  

 

حتما بخوانید : چگونه مالیات کمتری پرداخت کنیم؟

 

در دستور العمل امور سازمان مالیاتی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ آمده است :

با استناد به بخشنامه شماره ۹۸/۶/ ۲۰۰ مورخ  ۲۶/ ۹۸/۱ مبنی بر ارسال احکام مالیاتی قانون بودجه سال  ۱۳۹۸ کل کشور، به‌منظور اتخاذ رویه واحد در اجرای مقررات بند ( ک ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال  ۱۳۹۸ کل کشور مقرر می‌دارد :

 ۱) تمامی مراکز درمانی از جمله دولتی، خصوص، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح خیریه ها مکلفند۱۰%  حق الزحمه حق العمل پزشک پزشکان به موجب دریافت وجه صورتحساب ارسالی به بیمه ها و یا نقدا ازطرف بیمار پرداخت می‌شود را به عنوان علی الحساب مالیات کسرکنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

۲) مقررات بند مذکور صرفاً ناظر بر حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان بوده و سایر شاغلین به حرفه‌های پزشکی از جمله دکترهای داروساز و دکترهای علوم آزمایشگاهی مشمول حکم این بند نخواهند بود.

۳) درآمد پزشکانی که با مراکز درمانی دارای رابطه استخدامی بوده و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق هستند، از شمول مقررات این دستورالعمل خارج است.

 

مالیات پزشکان

تذکر: درصورت وجود رابطه استخدامی پزشکی با مراکز درمانی، کلیه دریافت‌های پزشکی مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق بوده و تفکیک بخشی از درآمدها و عدم اعمال مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق به درآمدهای مذکور موضوعیت ندارد.

 

۴) مراکز درمانی مکلف اند ده درصد ( ۱۰% ) از حق‌الزحمه با حق‌العملی را که به موجب دریافت وجه صورت حساب ارسالی به بیمه ها و با دریافت نقدی از طرف بیمار، به پزشکان مشمول این دستورالعمل پرداخت می‌کنند، به‌عنوان على الحساب مالیات کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب طی نبض دریافتی از اداره امور مالیاتی مربوطه رسیدگی کنند و به مالیات عملکرد مراکز درمانی به‌نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

۵) ملاک اعمال این مقررات پرداخت وجه به پزشکان است. بنابراین درصورت پرداخت وجه حق الزحمه با حق العمل پزشکان به صورت على الحساب، فارغ از دریافت مبالغ آن از بیمه‌ها، پرداختی مذکور مشمول مقررات این دستو العمل خواهد بود.

۶) مقررات این دستورالعمل صرفاً شامل حق الزحمه با حق العمل‌هایی است که ارائه خدمات و درآمد آن در سال ۱۳۹۸  تحقق یافته و در سال مذکور نیز پرداخت می‌شود.

۷) کسور مذکور به‌عنوان على الحساب از مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ پزشکان قابل کسر خواهد بود.

هزینه های بالای درمان در مراکز درمانی و مطالبه زیاد پزشکان بابت ویزیت و حساسیت مردم نسبت به این پرداختی و بحث فرار مالیاتی و پرداخت نکردن مالیات از طرف قشری از پزشکان مجلس شورای اسلامی را برآن داشته تا به تصویب قانون نصب دستگاه کارت خوان رای مثبت داده و آن را تصویب کرد.

بر طبق آماری استنادی که از طرف مجلس اعلام شد پزشکان ۶۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.

 

 چگونگی فرار مالیاتی پزشکان و جرائم مالیاتی :

۱ – برخی پزشکان درخواست وجه نقد از بیماران را دارند.

۲ – ثبت کارت خوان در مطب به نام شخص دیگر برای در دسترس نبودن مبالغ دریافتی.

۳ – شماره کارت مشخصی ندارند و یا به نام منشی خود دارند.

 

اما تراکنش های مشکوک این اشخاص باعث پیگیری بازرسان سازمان امور مالیاتی گردیده است.

برطبق گفته های سرپرست امور مالیاتی استان تهران از بین ۲۰ هزار پرونده پزشکی که مورد بررسی قرار گرفته  تنها ۱۱۰۰۰ نفر برای عملکرد سال ۱۳۹۶ اظهارنامه خود را به این سازمان ارائه داده اند و مالیات اعلام شده به این سازمان از طرف این گروه از پزشکان مبلغ ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. 

در حالی که با بررسی عملکرد این گروه مالیات آنها مبلغ ۱۴ میلیون تومان برای هر نفر توسط سازمان تعیین و تشخیص داده شده است.

در ضمن از ۵۰۰ پرونده پزشکانی با درآمد و عملکرد بالا میانگین مبلغ اعلام شده حدود ۱۷ میلیون برای هر نفر بوده است.

این درحالی است که مالیات واقعی آنها طبق عملکرد ۷۶ میلیون تومان تعیین و تشخیص داده شده است. 

نکته پایانی آن است در جوامع امروزی مردم باید به این روش آگاه شوند که رفاه و سازندگی در کشور در پی پرداخت به موقع ودرست طبق در آمدی که از مشاغل دارند صورت میگیرد.

لازم به ذکر است پرداخت مالیات نقش ثابتی در توسعه و پیشرفت همگانی در همه سطوح کشور را دار می باشد.

 

از شما عزیزان بابت مطالعه مطالب فوق کمال تشکر را داریم.

در راستای این توسعه و پیشرفت شرکت آسان تجارت وزین با ۱۴ سال سابقه فعالیت در زمینه های مالیاتی، حسابداری و حسابرسی با کادری مجرب و توانا آماده خدمات مشاوره، انجام کلیه امور مالی به صورت ماهانه و سالانه می باشد. لذا خواهشمند است برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت www.accatm.ir مراجعه فرمایید.   

نویسنده : زهرا غلامحسینی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *