ثبت های مربوط به حساب جاری شرکاء
ثبت های مربوط به حساب جاری شرکاء

 

ثبت های مربوط به حساب جاری شرکاء

حسابی که پس از سرمایه گذاری، تمامی دریافت ها و پرداخت ها ی آن توسط شرکت یا شخص صورت بگیرد در مجموع به نام حساب جاری شرکاء شناخته می شود.

با داشتن یک سرمایه ی اولیه کلیه ی دریافت ها و پرداخت هایی که شرکت انجام می دهد مثل کلیه ی دریافت ها و پرداخت هایی است که شخص خارج از شرکت انجام می دهد و شرکت بدهکار می شود، با این موارد هم همینطور برخورد می شود.

سوال:

حقوقی که برای یک نفر بوده را چرا حساب جاری شرکاء پرداخت کرده است؟

 ایرادی ندارد اگر شرکاء به بانک پول بیاورند یا از بانک پول برداشت کنند و یا این که در صندوق این عملیات انجام شود. شرکاء می توانند حقوق افراد را پرداخت کرده، به تنخواه گردان پول پرداخت کنند، هزینه اجاره را تامین کنند، خرید کالا را انجام دهند و یا حتی وجوه پرداختی بابت فروش هم می تو اند در حساب جاری شرکاء انجام شود و هیچ محدودیتی بابت این زمینه وجود ندارد و در کل هر پرداختی بابت شرکت می توانند انجام دهند.

 بیشتر بدانید : تنخواه گردان درحسابداری

ثبت های مربوط به حساب جاری شرکاء هر پرداختی حساب جاری شرکاء را بستانکار و هر دریافتی حساب جاری شرکاء را بدهکار می کند. با توجه به بخشنامه سال ۹۶ سازمان امور مالیاتی هزینه های بالای ۵ میلیون را نباید از حساب جاری شرکاء تأمین نمود وگرنه قابل قبول نمی باشد و این مبلغ باید از حساب بانکی شرکت خارج شده باشد.

ثبت های مربوط به حساب جاری شرکاء شرکت، یک شخص حقوقی است که توسط چند شخص ایجاد می شود ، ساختمان و یا محل ساختمان که شرکت در آن ایجاد شده است سرمایه ی آن می شود . شخصی که شرکت را ایجاد کرده ، شخص حقیقی و شرکت هم شخص حقوقی آن می باشد. زمانی که شرکت ور شکست شود اول اموال شرکت را مصادره می کنند و بعد به سراغ خود شخص می روند.

شخص نسبت به شرکتی که خود تاسیس کرده نیز مانند دیگران می باشد و در دید حسابداری قانونی دیده می شود. در پرینت بانکی نام صاحب حساب  همان شرکت است، نه خود شخص صاحب شرکت .

حساب بانکی شرکت برای خود شرکت است و بین موسسین شرکت و خود شرکت فاصله زیادی وجود دارد . از نظر قانون حسابداری شخص موسس شرکت کاملا جدا از شرکت است.

ثبت های مربوط به حساب جاری شرکاء حساب بانکی نیست و فقط یک اصطلاح است. اگر کلمه جاری را از حساب جاری شرکاءبرداریم، حساب شرکاء می شود که این در واقع یک اصطلاح است و منظور آن بانک شرکاء نمی باشد. حساب مشترکی وجود ندارد زیرا پولی که ذکر کرده معین بوده و یک حساب بانکی برای شرکت است.

پولی که از حساب شخصی پرداخت می شود، چند شریک هستند که برداشت و واریز بر عهده ی آن هاست و در پایان سال از حسابدار گزارش می خواهند که میزان برداشت و پرداخت مشخص است. این حساب را به عنوان یک سر فصل استاندارد در حسابداری تعریف کردندو به این معنی نیست که یک حساب بانکی و یا یک حساب مشترک است و فقط یک اصطلاح است.