آموزش نرم افزار Excel قسمت سوم

آموزش اکسل قسمت سوم : آشنایی با ریبون و زبانه ها به نام خدا سهیل سوهانی هستم کارشناس مالی و آموزش شرکت آسان تجارت و همراه شما در دوره تجربه در بی­تجربگی .در خدمت شما هستم با سری آموزش های اکسل مقدماتی. خب تا اینجای کار با باز کردن یه فایل اکسل دیدیم که دو […]

آموزش نرم افزار Excel قسمت دوم

excel2

آموزش نرم افزار اکسل قسمت دوم آشنایی با سلول ها و ایجاد و حذف صفحات سهیل سوهانی هستم کارشناس مالی و آموزش شرکت آسان تجارت و همراه شما در دوره تجربه در بی تجربگی در خدمت شما هستم با سری آموزش های اکسل مقدماتی بعد از باز کردن Blank Worbook یک صفحه ی مستقل و […]

آموزش نرم افزار Excel قسمت اول

سهیل سوهانی هستم کارشناس مالی و آموزش شرکت آسان تجارت و همراه شما در دوره تجربه در بی­ تجربگی .در خدمت شما هستم با سری آموزش های اکسل مقدماتی. اکسل یکی از برنامه های تولید شده توسط شرکت مایکروسافته که تحت عنوان مجموعه مایکروسافت آفیس به بازار ارائه می شه، که یک مجموعه ای از […]