Tag Archives: اصلاحیه ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم   یکی از مهمترین مواد در قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۵ می باشد. در ماده ۱۰۵ نرخ درآمد اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها ذکر شده است. برای درک بهتر، این ماده را به همراه شرح و تفسیر(ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) در این مطلب آموزشی قرار داده ایم. […]