Tag Archives: انواع خطاها و اشتباهات حسابداری

مالیات علی الراس چیست

مالیات علی الراس چیست

مالیات علی الراس چیست ؟ مالیات علی الراس مالیاتی است که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی، قراین و ضرایب مالیاتی می‎باشد. دلیل این موضوع (مالیات علی الراس چیست) در ادامه مقاله توضیح داده می‎شود. اظهارنامه ارسالی توسط مودی مهم‎ترین ابزار تشخیص درآمد واحدهای تجاری و محاسبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی می‎باشد. پس […]

انواع خطاها و اشتباهات حسابداری

انواع خطاها و اشتباهات حسابداری

انواع خطاها و اشتباهات حسابداری   با توجه به رکود اقتصادی و تورمی که شاهدش هستیم،  مشاغل، شرکتها و موسسات بیش از پیش به دانش مالی و حسابداری نیاز دارن، و این نیاز گسترده، به حسابداران و مدیران مالی با دانش حسابداری کافی و به روز، مسلط به قوانین مالیاتی( به خصوص قوانین جدید و […]