Tag Archives: برگ متمم مالیات

برگ متمم تشخیص مالیات چیست؟

برگ متمم تشخیص مالیات چیست؟

برگ متمم تشخیص مالیات چیست؟   امروز قصد داریم تا با یکی از واژه های کلیدی قانون مالیات های مستقیم ( برگ متمم تشخیص مالیات چیست؟ ) آشنا شویم. شاید شما هم شنیده باشید که بعضی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی هنگام ارائه اظهارنامه یا دفاتر در گزارشات خود درآمد واقعی خود را ذکر […]