Tag Archives: تنخواه گردان در اصول حسابداری

تنخواه گردان در حسابداری

تنخواه گردان در حسابداری

تنخواه گردان در حسابداری   تعریف و انواع تنخواه گردان در حسابداری تنخواه گردان در حسابداری مبلغی پول و معمولاً پول نقد است که برای رفع نیازهای شرکت ها و موسسات در اختیار کارمندانی قرار می‌گیرد. یعنی تنخواه گردان می تواند همیشه فرد ثابتی نباشد و بسته به شرایط هر یک از کارمندان باشد و […]