Tag Archives: جریان های نقدی

جریان های نقدی

جریان های نقدی

جریان های نقدی و برخی از طبقه های آن جریان نقدی چیست: در واقع باید گفت که بیانیه جریان نقدی یک بیانیه مالی است که در آن شرکت ها می بایست  تمام  داده های جمع آوری شده را در رابطه با همه ی جریان های نقدی که شرکت از عملیات در حال انجام و منابع سرمایه گذاری خارجی دریافت می […]