Tag Archives: حساب جاری شرکا با برداشت

مفهوم حساب جاری شرکا

مفهوم حساب جاری شرکا

مفهوم حساب جاری شرکا  تعریف جاری شرکا  مفهوم حساب جاری شرکا چیست ؟ جاری شرکاء حسابیه که برای دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکاء و سهامدارها با شرکت استفاده میشه، این سرفصل سمت راست ترازنامه و در قسمت بدهی‌های جاری هستش. اهمیت جاری شرکا  اگه طی یک یا چند سال حساب جاری شرکا همیشه […]