Tag Archives: حساب جاری

ثبت های مربوط به حساب جاری شرکاء

ثبت های مربوط به حساب جاری شرکاء

ثبت های مربوط به حساب جاری شرکاء   حساب جاری شرکا چیست؟ حسابی که صرفا برای دریافت ها و پرداخت های نقدی سهامداران و شریکان باشد را حساب جاری شرکاء گویند.   موارد استفاده از حساب جاری شرکاء حساب جاری شرکاء یک حسابی با ماهیت بستانکار و بدهکار می باشد. این حساب به این معنی […]