Tag Archives: خطاهای نرم افزار حسابداری مدارس

انواع خطاها و اشتباهات حسابداری

انواع خطاها و اشتباهات حسابداری

انواع خطاها و اشتباهات حسابداری   با توجه به رکود اقتصادی و تورمی که شاهدش هستیم،  مشاغل، شرکتها و موسسات بیش از پیش به دانش مالی و حسابداری نیاز دارن، و این نیاز گسترده، به حسابداران و مدیران مالی با دانش حسابداری کافی و به روز، مسلط به قوانین مالیاتی( به خصوص قوانین جدید و […]