Tag Archives: راههای پرانرژی بودن برای حسابداران

برخی اشتباهات فاحش حسابداران

برخی اشتباهات فاحش حسابداران

برخی اشتباهات فاحش حسابداران برخی اشتباه فاحش حسابداران برای ورود به بازار کار : طی چند سال اخیری که مباحث مالی و حسابداری مهم تر از گذشته شده اند به تدریج شغل حسابداری ارزش بیشتری پیدا کرده به دلیل برخی اشتباهات فاحش حسابداران و هر روز هم بیشتر رشد می کند و در بازار کار […]

راههای پرانرژی بودن برای حسابداران

راههای پرانرژی بودن برای حسابداران

راههای پرانرژی بودن برای حسابداران   کتاب فوق کتابی عالی برای افزایش بهره وری و راههای پرانرژی بودن برای حسابداران ، کارمندان و مدیران است که توسط ژان بقوسیان و امیر رضا ثابت نوشته شده است که می توانید به میزان قابل توجهی بازدهی خود را در محل کار افزایش دهید.  در این مطلب قسمتی […]