Tag Archives: مالیات بر ارزش افزوده

نکات مهم بیمه

نکات مهم بیمه

نکات مهم بیمه یکی ار نکات مهم بیمه در راستای تامین اجتماعی برای کارفرمایان وجو د دارد که کارفرمایان باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشند در این مقاله به بررسی ماده های کلیدی در قانون تامین اجتماعی می پردازیم.    ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی   طبق ماده ۳۹  ار نکات مهم بیمه این […]

دریافت گواهی مالیات بر ارزش افزوده

دریافت گواهی مالیات بر ارزش افزوده

مراحل دریافت گواهی مالیات بر ارزش افزوده چگونه  است؟   جهت دریافت گواهی مالیات بر ارزش افزوده ، پس از ثبت شرکت و کد دریافت کد اقتصادی ، قابل دریافت  است ، و دارای مراحلی برای ثبت نام و دریافت است که  به شرح زیر می باشد:   مراجعه به وب سایت و انجام ثبت […]

دسته بندی مالیات ارزش افزوده

دسته بندی مالیات ارزش افزوده

دسته بندی مالیات ارزش افزوده:   ارزش افزوده (VAT) مالیاتی است که توسط دولت برای صاحبان مشاغل از تولید کننده تا توزیع کننده وضع نموده و باید توسط این افراد چه حقیقی و چه حقوقی پرداخت گردد، در واقع ارزش افزوده، مالیاتی است که خریدار کالا و خدمات باید بپردازد. در این مقاله به طور […]

ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم 

ماده 137 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم در قانون مالیات های مستقیم، قسمتی از قانون مربوط می شود به معافیت ها که از ماده ۱۳۲ معافیت ها و نحوه استفاده مودی از این مزایا شروع می شود و تا پایان ماده ۱۴۶ ادامه دارد. در ماده ۱۳۷ گفته شده هزینه های درمانی مودی جز هزینه های […]